Babel


Collografi/Linoleum

44x55 cm

Collografi/Linoleum

44x55 cm

Collografi/Linoleum

44x55 cm

Collografi/Linoleum

44x55 cm

Collografi/Linoleum

44x55 cm

Collografi/Linoleum

44x55 cm

Collografi/Linoleum

44x55 cm

Collografi/Linoleum

44x55 cm

Myten

Babelbillederne er naturligvis bygget over myten om ”Babel”. Gud straffede menneskene, for deres forsøg på at sammenligne deres styrke med Guds styrke, og han lod Babelstårnet synke i grus og spredte alle menneskene, over hele jorden med hver sit sprog, så de ikke længere kunne kommunikere og slå sig sammen for at ligne sig med Gud. Mine billedserie handler om tiden efter Babel, menneskene er væk og kun deres efterladenskaber står tilbage, dog vil erindringen om det der var eller måske ikke var, til alle tider være aflejret et sted bagest i vores bevidsthed. Efter i 25 år at have lavet kunst med mennesker på næsten alt, hvad jeg har lavet, har der nu åbnet sig en helt ny verden af muligheder for fortolkning af mine billeder, både for mig selv og for andre. Trykningen af billederne er en slags Dogme-tryk (rimelig hurtige at trykke) hvilket bevirker at de bliver meget lettere i selve grundtonen. ”Hvor længe er et hus et hus? Hvad når man fjerner taget, vinduerne eller murene? ” ~Hardy Ernst, 2008